Menu

Guderne

Kelllwan

Den Årvågne, Den lovbringende, Kongen.

Kelllwan er guden for retfærdighed, beskyttelse, selv offer, kamp, loyalitet, ære og ansvar. Blandt hans troende findes mange forskellige folk. Alt fra fattige som søger støtte til loyale krigere som sikrer lande og byer mod orkernes togter og sortelvernes list.

Alle racer er velkomne som troende for Kelllwan, men størsteparten af hans troende er dværge og mennesker. Kun få orker og næsten ingen sortelvere er blandt hans troende.

Inden for Kelllwans tro er der et meget strengt hierarki og man følger altid en overordnes ordre, med mindre den er lodret imod en tidligere ordrer fra en som er ham overordnet. Når man sværger til Kelllwan og dermed bliver en af hans troende, gør man det for evighed. Intet kan ophæve denne ed, intet ikke engang død. Da man skal være loyal overfor Kelllwan som han er loyal og beskyttende overfor alle gode og ærefulde. Bryder man alligevel med Kelllwan og indgår pagter med fjender eller andre guder vil man for evigt være en ærkefjende af Kelllwan og man vil blive jagtet til ens død.
 
HISTORIE
Kelllwan var den tredje dødelige, som blev ophøjet af Armandos til gud. Før ham var Daikia og Carmenor blevet ophøjet. Men da Daikia dræbte Carmenor blev Kelllwan ophøjet til gud og han overtog mange af Carmenors dogmer.
I sit dødelige liv var Kelllwan en mægtig dværg than, han regerede krakket Al-Green, og han havde kæmpet ved Even Ûhr Krezzs side, da den første Ilsher blev dræbt. Selv om Kelllwan var en kriger, var han også en mester i smede- og bygge kunsten, og kort efter sin ophøjelse gik han i gang med at manipulere sin sfære til en gigantisk borg. Denne borg døbte han "Jern Hjertet", i denne mødes de døde krigere af Kelllwan, som har gjort sig fortjent til det evige liv blandt de største helte, som nogensinde har trukket vejret på Kalish. Kelllwan optog kampen mod Daikia med endnu større styrke end tidligere, da dværgene nu tog del i kampene.
Da menneskerne blev vækket til live steg Kelllwans magt yderligere, mennesker fulgte ham og hans dogmer. Og i dag er han den mægtigste gud, repræsenteret over hele Kalish. Med menneskernes kommen, ændrede Kelllwan også form delvist, han voksede sig højere samtidig med, at han beholdt sine kraftige lemmer, som dværge har. Han bærer altid en stor rustning i gyldne farver, har mørkt rødt hår og skæg som er langt og flettet. Ofte bærer han en krone da han af mange bliver anset som værende gudernes konge. Hængende over sin skulder har han en stor krigshammer, i venstre hånd et stort sekskantet skjold og hans højre hånd en økse eller et sværd.
DOGMA
Beskyt dem, som har behov for din beskyttelse. Med ens evner følger et ansvar, jo større evner - jo større ansvar. Vær årvågen overfor fjenden og hans korrupte tanker. Vær altid på vagt, for fjenden vil altid angribe, når du mindst venter det.

Beskyt det guddommelige, og udbred det til selv de mest uciviliserede områder af Kalish. Lovens arm er lang, jag dem som overtræder loven, ingenting, hverken tid eller sted skal forælde, eller sætte loven ude af kraft.

Vær kynisk i nogle situationer, vær heroisk i andre. Som beskytter af de svage, og dem som behøver din beskyttelse, er din vigtigste opgave deres liv og heldbred. Vær loyal til det allersidste, tvivl ikke med at ofre dit eget liv for andre og for det, som du har kært.
FORHOLD

Kelllwan har to ærkefjender, det er Raffael Moordet og Daikia. Daikia har været hans fjende siden hans ophøjelse og aldrig har der været så meget som det mindste tegn på forsoning mellem dem eller deres troende.
Kelllwan lagde først sent mærke til Raffael Moordet, og da han endelig blev opmærksom på ham, tog han ham ikke alvorligt, da Kelllwan forventede at den korruption, som gennemsyrede Raffael Moordet og hans tilbedere, ville æde dem op indefra. Men Kelllwan blev klogere og i dag frygter han Raffael Moordet mere end Daikia, da han frygter at Raffael Moordet kan friste nogle af hans troende, som ikke er så stærke i troen. Hverken Daikia eller Raffael Moordet kunne Kelllwan eller hans kirke nogensinde lave en alliance med.Kelllwan mener, at Ewen er en for svag gud. Han mener, at Ewen er handlingslammet pga. kirkens lange og ofte ligegyldige diskussioner. Kelllwan finder heller ikke mening i Ewens udbredte pacifisme og Kelllwan kender for mange eksempler på, hvor troldmænd flygter for at rede deres eget liv og er fuldstændig ligeglade med andres.
Alman og Kelllwan har flere gange indgået alliancer mod Raffael Moordet og Daikia. Dog har Kelllwan slet ikke det samme forhold til naturen, han anser den for en ressourse som er til rådighed for hans krigere, og dette har ofte skabt problemer de to guder i mellem.
Orlek og Kelllwan har også indgået alliancer, men kun når nøden drev dem begge. Det eneste, de er enige om, er kamp og at man nu og da er nødt til at dræbe sin modstander. Men ellers er de meget uenige om, hvor ofte det skal gøres og hvilke midler, der skal tages i brug.

  • Facebook

Liverollespilsforeningen A'kastin l CVR: 30949250