Menu

Guderne

Ewen

Stormester af Magi, Broderskabets Herrer.

Ewen Uwle var en højelver som blev udvalgt af Armandos til at bevogte magien, og skabe en balance mellem elvere, sortelvere, og dværge.

Magiens stormester, broderskabets herrer

Ewen Uwle var dengang han var af dødelig æt høj elver. Han var blevet udvalgt af Armandos til at skulle balance kampen mellem de oprindelige elvere, de korruptere elvere og dværge.
 
Ewens historie
Dværgene var begyndt på at gå over jorden igen og Armandos vidste, at de ville vinde kampen, derfor lavede han et våben mod dværgene: magien. Efter at have lavet grundpillerne om magi blev Ewen Uwle ophøjet af Armandos til at skulle tage sig af magien. Armandos gav også Ewen Uwle en ny skikkelse, uden fast substans, en ånd. Det er ukendt hvorfor Armandos gjorde dette, noget tyder på, at det var for at distancere Ewen Uwle fra de dødelige.
Derefter gik Ewen Uwle i gang med at udvikle magi til det, den er i dag. At Ewen Uwle har et særligt forhold til Armandos er der ingen tvivl om, men hvordan dette forhold er særligt er dog stadig uklart. Nogle mener Ewen Uwle er en del af Armandos, andre mener at i Ewen Uwle findes de sidste spor af Kallaens.
De eneste der ved dette med sikkerhed er Ewens Stormestere.
Disse 7 ypperstepræster ophøjede Ewen Uwle til, at de skulle lede hans nye elite enhed. Disse er siden da blev sat ind som modstykke til Ilsherne.
Mange mener at disse 7 ypperstepræster menes at være relaterede til Ewen før dennes ophøjelse.
Ewen Uwle har et godt sind, og det har han altid haft. Men han er også godt klar over, at magien har mange ansigter. Derfor prøver han at forholde sig neutral, og han lader sine præster diskutere sig frem til en holdning. Ewen Uwle giver sjældent ordrer, men han vejleder gerne sine præster og er meget interesseret i deres diskussioner. Derfor er det også tradition at den person, som taler i disse diskussioner, taler til Ewen Uwle hellige symbol, da det er meget sandsynligt at Ewen Uwle lytter med.
Men selv om Ewen Uwle vejleder meget, er det sjældent, at hans råd er så lige til, da han altid prøver at vise alle aspekter af situationen.
Derfor kan religiøse af Ewen Uwle i teorien have et hvilken som helst livssyn, men det er dog mest normalt med relativt gode religiøse. Da Ewen Uwle har et meget strengt kodeks og hierarki, som skal opholdes.
Religiøse af Ewen Uwle har denne særlige evne at de udover deres guddommelige magier også får troldmands magier.
 
Dogma
Magi er et stadie over visdom, derfor må din viden om magi opnås gennem visdom og studier. I vores verden er magien over alt, det er dog kun meget få, der kan mærke den og udnytte den. I magiens verden er der et uendeligt antal af muligheder, hvor kun magibrugerens talent og viden er begrænsningen. Brug derfor din hjerne og tænk dig godt om før at du handler, diskuter tingene ordentligt før du drager en beslutning. Forhastede beslutninger ender alt for ofte i katastrofer og krige, hvilket burde være den sidste udvej. Før en sag kan vurderes, skal alle sider af den studeres nøje og derefter overvejes. 
Del din visdom med andre, der har talent for magiens lærdom, tag derfor lærlinge og vær en god læremester. Brug din evige visdom til at vise din elev magiens nuancer. Den eneste måde du kan blive et bedre menneske er ved at forbedre din magi gennem studier og ved at skabe af nye magi.
Vær en del af magien!
 
Forhold
Ewen forholder sig neutralt til alle problemer, og lader hans religiøse bestemme, hvordan de vil handle ud fra en situation. Ewen anser det for sin opgave at sikre, at hans religiøse får alle sider af en sag. Ud fra denne ideologi er det ikke underligt, at Ewen hverken elsker eller hader nogle af de andre guder. Han synes lige godt om alle guderne, selv Ilsherne har han intet imod.
Han føler, at Kelllwan mangler noget viden omkring magi, og at dette er grunden til at han handler, som han gør. Derfor syntes Ewen også, at det er hans opgave at bringe viden ud til hele Kalish's befolkning. Dermed har Ewen også mange tilbedere blandt lærde.
Ewens interesse i at være den eneste gud for magi gør, at han indlemmer folk af alle livssyn i hans religion. Hvis at man skal pege på en tro, som Ewen hader, er det Ilsherne.
Ewen regner sig selv for meget klogere end de andre guder og derfor anser han dem ikke som nogen trussel mod at tage hans lærde og intelligente tilbedere, men han ved godt at Raffael ikke er dum. Dette har tvunget Ewen til at trække alt dæmonologi magi tilbage, for at bremse Raffael moordets fremmarge. 

  • Facebook

Liverollespilsforeningen A'kastin l CVR: 30949250