top of page

Ingame      Historie      Geografi      Guderne     Racerne      Andre Væsner

Landene

De Uendelige Sletter

Grønhudernes hjemland. Den golde ødemark. Ørknen der forgifter sindet.

Der findes ikke nogen som har krydset de uendelige sletter, som ikke har mistet forstanden. Her lever orker og gobliner sammen i små stammer, som nomadefolk.

Der er ikke meget mad at finde på De Uendelige Sletter, og mange af de grønhuder, som bor nærmest A'kastin eller Mek, søger dertil for at fange føde, og bringe det med hjem igen.

Nogle bliver dog boende, til stor forargelse for elverne i Mek, og rædsel for menneskene i Akastin.

De Uendelige Sletter

Det rygtes at man kan vinde mægtige kræfter og styrke, ved at krydse De Uendelige Sletter. Men rejsen er lang og barsk. Alene af den grund er der få som vover at gøre forsøget. Dem som gør, dør som regel, eller mister forstanden når de når til vejs ende.

Man siger derfor også, at det er selve rejsen for at opnå denne magt, der gør en sindsyg, hvilket naturligvis kun skræmmer endnu flere, fra at prøve det.

Generelt

Landet består af sletter som lader til at sprede sig ud i det uendelige, deraf navnet. Mange har glemt nogle af de hemmeligheder sletterne indeholder, men beboerne støder ofte på ting som en arkæolog ville slå ihjel for at studere.


Landet består primært af grønhuder, samt nogle få byer hvor andre racer lever sammen bag høje mure, for at beskytte sig mod de grønne horder.


Her findes også Regnbue kysten, som er et af de eneste steder hvor man kan se alle racer leve fredeligt side om side.

Historie

De uendelige sletter er det land i Kalish med det absolut største landområde, men færreste byer. I hele landet er der kun 5 byer: Den røde by, Fogsagban Vagy. Den orange by, Halal Vagy. Den grønne by, A Szem Vagyak. Den blå by, Beke Vagy. Og Den gule by, Sarga Vagy. Byernes indtægter kommer hovedsageligt fra handel med omverdenen. Hver by står for hver deres specialitet.

Alle andre steder på den enorme landmasse, er populationen tyndt spredt. Med et landskab mest bestående af sletter og ørken. Her har beboerne på de uendelige sletter fundet tilværelsen i nomadelivet. De slår midlertidige lejre og byer op, for derefter at flytte videre for ikke at udpine det sparsomme landskab. De lever hovedsageligt af de slettedyr, som græsser og jager på sletterne, men også af diverse rødder der kan overleve. De fleste nomadestammer er venlige overfor fremmede, men de er trænet i kamp, da sletterne også er hjem til mange orkere og deres vilde horde.

Regnbuekysten

Fælles for alle byer i Regnbuekysten er at de alle ligger ved havet, på grund af de handlemuligheder, og mad som havet giver adgang til. Hver by har deres farve som befolkningen går rundt i. En kvinde fra den blå by går i blåt mens at en mand fra den gule by går i gult.

Disse byer oplever jævnligt angreb fra forskellige ork stammer og har været nødt til at oprette høje murer for at holde grønhuderne ude.

De Uendelige Sletter

Den røde by

Den røde by, eller Fogságban vágy, er kendetegnet ved den frie brug af magi. Her kan alle vælge at benytte sig af hvilken som helst magi de vil. Deres murer siges at være lavet af levende ild, som brænder alle fjender som kommer tæt på. Slaveri er en af grundstenene for denne by og en af de primære handelsvarer. Det er også her størstedelen af alle magiske skriftruller kommer fra.

Den Orange by

Den orange by, eller Halál vágy, er kendt for sine soldater. Disse soldater er ikke nødvendigvis loyale overfor byen, da de er tidligere slaver som er blevet trænet op, men de er effektive i kamp. Byens murer bliver hver dag testet af orkerne, hvor kun de bedste soldater får lov til at overleve. Byen sælger disse soldater videre når de har bevist deres værd. Det siges at murene her er sat sammen med deres fjenders blod, og sammen med den gule stenart som normalt bruges er det dette der giver murene deres karakteristiske orange farve.

Den Blå by

Den blå by, eller Béke vágy, findes i en naturlig fjord. Fjorden afslutter i et vandfald og er det sted hvor det siges at man kan høre naturen hviske. Mange mener at sfærene her er meget tynde og man kan kommunikere med forskellige ånder og andre væsner. Når byen er under angreb vil havet selv rejse sig og være en mur for byen. Dette er grunden til at den er kendt som den blå by.

Den Grønne by

Den grønne by, eller A Szem vágyak, er den eneste af byerne som ligger langt fra havet. For at gøre op for dette benytter byen sig af kavaleri. Det siges af den døde gud Alman’s krop findes i denne by, hvilket er grunden til at byen er unaturlig frodig. Meget af byen er dækket af græs og mos til en sådan grad at byens mure er helt grønne. Dette er også grunden til at byen kan opretholde antallet af heste der findes i byen, da dette er ti gange så stort som antallet af indbyggere.

Den Gule by

Den gule by, eller Sárga vágy, er kendt for den handel der driver de andre byer. Det er her den største havn findes og det er hovedsædet for hele Regnbue kysten. Byen siges at være så rig at dens mure er lavet af guld, og dette er grunden til at den er kendt som den gule by. Det er her en repræsentant fra hver by har mulighed for at hjælpe med at lave handler med andre nationer.

bottom of page