Menu

Racerne

Mennesker

Mennesker er, som du kender dem fra middelalderen. Derfor er det en god begynder race. Fælles for alle mennesker er, at de er et arbejdende folk og ved, hvordan man tager fat.


Ikke mindst når de skal hjælpe med at bygge barrikader for at beskytte sig mod Kalishs mange fare. I A’kastins spilverden stammer mennesker fra 3 egne i Kalish.

Imperiet i Nordland. Her lever mennesker under stor disciplin fra Kejseren og hans veltrænede legionærhær, eller som robuste øksesvingende Nordlinge fra gletscheren.

Handelskompagniet ligger i Sydland. Her lever mennesker pompøst under stor velstand. Sydlands ressourcerige områder har medført, at selv den fattigste tigger altid kan finde klingende mønt.

Permersland. Siden Dæmonkrigen har der været borgerkrig i Permersland med få fredspauser. Krigen splitter Nordland og Sydland, fordi Nordland ikke kunne betale sin gæld til Sydland. Mennesker i Permersland er hårdføre og kampvante. De lever splittet mellem hertugdømmerne eller lever som lejesvende.

  • Facebook

Liverollespilsforeningen A'kastin l CVR: 30949250