top of page

Ingame      Historie      Geografi      Guderne     Racerne      Andre Væsner

Racerne

Sortelvere

Generelt

Elverkvinden Daikia søgte at blive frigjort fra sit samfund og de regler der bandt hende i det, derfor søgte hun magt for at løsrive sig fra det tyranni hun levede under. Dette ledte hende til Misrush, manifestationen af ondskab, og sammen indgik de en pagt. Misrush ville give Daikia den magt hun søgte, hvis hun videreførte hendes magt til den næste generation. Kontrakten skrev de på Daikias hud i Misrushes blod, den dækkede hele hendes krop, så hendes hud fik samme sorte farve som Ondskabens blod. Efter dette fødte Daikia syv børn, hvoraf den ældste, Ishtar den Hvide, var hendes moder så lig, at ingen kunne kende forskel på de dem.​ Daikia kaldte sine børn Ilshere.

Andre så Daikias magt og ønskede at følge hende. I deres tilbedelse blev deres hud lige så sort som Daikias. Daikia tog sit nye folk og ledte dem under jorden, hvor de kunne være i sikkerhed. Her ville hun bygge Xundus.

 

I Daikias rige stiftede hver Ilsher et Hus i deres farve, som skulle varetage de ansvar og pligter den enkelte Ilsher var ansvarlig for. Da Daikia døde under gudekrigen, overtog Ilsherne ledelsen af sortelverne, og inddelte samfundet i deres respektive Huse. Dette skabte et rigidt og hierarkisk styre, hvor Husene var rangeret efter Ilsherens alder. Da Ishtar så, hvor stor skade det voldte, centraliserede hun magten under sig selv, og indledte en ny æra for sortelverne. Her skulle Husene være lige, og det skulle være muligt for en sortelver at skifte hus.

Kostume krav

Som sortelver skal du bruge lange sorte ører og males helt sort på alle synlige kropsdele. Sortelvernes beklædning afhænger af deres valgte hus. Det betyder, at dem fra Rød Hus primært vil bære rød i sit kostume. Men da en sortelver i sin levetid kan skifte hus, må man også gerne inddrage farve fra ens fødehus, så en sortelver, som er født i Rød Hus, men er skiftet til Blå, må gå i både blå og røde farver, så længe at blå er den dominante. Foruden ens Hus-farve, må alle sortelver bære neutrale farver som sort, brun, beige og grå. Man må ikke gå i hvid, da den denne farve tilhører Hvid hus. Tilhøre man Grå Hus må kun gå i gråfarvet tøj.

DSC01263.JPG

Da man som sortelver er malet sort og ofte bærer sort tøj, er det vigtigt at der medbringes en vandflaske, så det altid er muligt at få noget at drikke, selv ude i skoven, for at undgå utilpashed.

Tro og Kultur

Sortelvernes rige er opdelt i Ilshernes Huse, og hver Hus varetager deres Ilshers forpligtigelser. Øverst for alle disse er deres dronning, Dalharillen, som er Ishtars stedfortræder på Kalish. Ifølge tradition og kultur er det kvinderne, der varetager lederrollerne, da de er anset som bedst egnet til opgaven.

Sortelverne er i konstant krig med dværgene, og der er indædt had imellem de to racer.

Hvid hus

Hvid Hus er Ishtars Hus, ledernes hus. Det er er her bureaukrater, rådgiver og ministre tilhører. Alle Valsharesh og andre matriarker tilhører Hvid Hus, eller bære delvis hvid påklædning, for at symbolisere deres autoritet. Også den øverste Dronning, Dalharillen, tilhører Hvid Hus, da hun er den fysiske manifestation af Ishtars magt på Kalish.

Sortelverne af Hvid Hus står for den statslige drift af deres rige, og har derfor stor status i samfundet. De bliver ofte beskyldt for at se ned på de andre huse, grundet naturen af deres pligter, som indebærer at stedfæste love, så deres samfund bedst muligt reflektere Ishtars vision om Xundus. Hvid Hus er derfor også det mindste af husene.

Blå Hus

​Blå Huser Sefyrs Hus, og er Huset for viden og magi. Det er her akademiker, videnskabsfolk, undervisere og magikere hører til. Det er ikke obligatorisk, men stærkt opfordret, at man praktiserer de arkaniske kunstner, for at ære Sefyr. Dog er alle, der søger efter viden, velkommen i Sefyrs Hus. Viden er magt, mere sandt er dette for Blå Hus. Her er ens ære og værd baseret på ens dedikation til opsamling og deling af viden. Blå Hus er også ansvarlig for at varetage uddannelsesinstitutionerne og arkiverne.

Lilla Hus

Lilla Hus er Marcels hus. Lilla Hus består af byvagter, strateger, dommere og andre vogtere af sortelvernes samfund. De har både et tæt samarbejde med Hvid Hus, hvor de håndhæver de skrevne love, og Rød Hus, for at styrke Rigets forsvar. Sortelverne i Lilla Hus er opdelt i dem, der fysisk forsvarer og beskytter riget gennem kamp, og dem, der opretholder lov og orden med skrevne og talte ord. Dog disse er forskellige, er der gensidig respekt, og en forståelses af, at begge parter prøver at ære Marcel, på den måde de finder bedst.

Rød Hus

​Rød blev stiftet af Ilsheren Ira. I Hans hus hører krigere, soldater og håndværkere hjemme. Efter Iras ånd er de fleste i Rød Hus er trænet i kamp. Størstedelen af Sortelvernes hær tilhører Rød Hus, og mest kendt er elitestyrken den Røde Garde, alle frygter at møde på slagmarken.

Men Rød Hus består ikke kun af krigere, da Ira selv er en mesterlig håndværker, har han inviteret alle håndværkere ind i sit Hus, hvor de kan træne deres fag.

Grøn Hus

Grøn Hus er lige så kompliceret og mystiks som sin Ilsher, Tanis. Ikke mange fra de andre Huse ved præcist, hvilke pligter og opgaver Grøn Hus varetager. Mange i Grøn Hus anser retorikkens evner, som den mest overlegne, for med den mestret, kan man forme sandheden, særligt skjalde har fundet vej til Grøn Hus.

Vigtigst er dog alkymiens kunst, for ved at blande de rigtige ingredienser kan man holde en person fra døden, eller skubbe dem i Mordecais favn. Derfor er Grøn Hus hjem for både alkymister og læger.

Ishtar
Tanis
Sefyr
Marcel
Ira

Man kan selvfølgelig ikke nævne Grøn Hus, uden at nævne deres frygtede snigmordere, de Grønne Skygger. Kun få kender deres sande identitet, kun deres ofre ser deres ansigt – og deres ofre når aldrig at give deres viden videre. De Grønne Skygger er dog ikke de eneste snigmordere i Grøn Hus. Tyve, morder og andre udskud har også fundet skjul i Tarnis’ skygge.

Sort Hus

Modecai grundlagde Sort Hus, også kaldes for De Dødes Hus. Her er findes præster, bedemænd og historikere. Sort Hus varetager blandt andet begravelse og forberedelse af de døde, så de er klar til deres sidste rejse, hvor Mordecai vil lede dem til dødsriget. Generelt er elverne fra Sort Hus meget spirituelle og finder vigtigheden i at fortælle og bevare deres folks fælles historie.

Lærde i Sort Hus har en ambition om at indsamle og genskabe tabt historie. Derfor er shamanerne også blevet inviteret ind i Sort Hus. Målet er at shamaner skal hjælpe med at genfinde de navne der er gået tabt i historien, da navne betyder meget for sortelverne. Efter Mordecais initiativ har de andre Ilsher ligeledes inviteret shamanerne ind i deres Hus.

Mordecai

Mange nekromantiker har også hjemme i Sort Hus, hvor de praktiser og udvikler de dødes kunster, for hvis man kan beherske døden, så kan man beherske livet.

Tanatos

Grå Hus (De Faldnes hus)

Grå Hus blev stiftet af den nu afdøde Ilsher, Rikanos. Folkene i Grå Hus er ikke vellidt i sortelvernes samfund, men de tolereres og er fuldendte borgere iblandt dem – på trods af fjendtligheden de møder.

Andre racer velkomne i Grå Hus, som det eneste hus i sortelvernes samfund. Folk i Grå Hus sendes mod overfladen som budbringere eller spejdere for folket i hulerne, hvis en situation ønskes udforsket, er Grå dem der vil være der først, oftest kort efterfulgt af Grøn.

Nogle sortelvere tilhører også Grå Hus, hvis man forbryder sig mod loven, kan straffen være at man ’falder i Grå’. Sjældent går sortelvere frivilligt i Grå Hus, men det er ikke uhørt. Enkelte har frivilligt valgt at skifte til Grå for at blive del af en ny folkeorganisation kaldet Den Grå Bevægelse, der prædiker om fred, medlidenhed og tilgivelse.

Ulig de andre huse er det ikke muligt for en sortelver at skifte ud af Grå Hus, hvis man først er faldet i Grå eller skiftet til grå, er man fanget i Huset. Man kan kun undslippe Huset ved at blive benådet af en af de andre Huses Matriarker.

bottom of page