top of page

Ingame      Historie      Geografi      Guderne     Racerne      Andre Væsner

Racerne

Elverne

Elverne var de første tænkende væsner, i den fysiske verden.

 

Højelverne trådte først ud af træerne, på deres hellige bjerg, Azken Kanpe, og dermed er højelverne den ældste af alle racerne i Kalish. Længere nede, i skoven rundt om bjerget, dukkede andre elvere også frem fra skovens træer, og disse kaldte sig skovelvere. 

Elverne kommer fra skovriget Mek. Det var her racen udsprang, men også her de faldt, i store antal, under dæmonkrigen.

De er blevet mindre hyppige i A'kastin, da de har lukket sig selv inde, i landet Mek. Her vogter skovelverne over deres hellige træer, og ved bjerget Azken Kanpe, har højelverne forskanset sig, i elvernes hovedstad, Advan. 

I årevis brugte elverne al deres tid på at rejse og undersøge Kalish, for at indsamle viden om både den fysiske og ikke-fysiske verden. Højelverne koncentrerede sig om mystikken, og skovelverne koncentrerede sig om det naturlige.

Al deres viden samlede de i landet Leltho. Da Leltho blev destrueret, og elvernes antal blev halveret, samlede de den tilbageværende viden, i Advan i Mek. Herfra sidder elverne nu, og rejser sjælendt udenfor landet.

Som folk er elverne både kærlige og respektable, men de føler sig overlegne overfor alle andre racer, selvom de sjælendt udtrykker det, direkte. Højelverne er beskytterne af magien, og skovelverne er som ét med naturen.

bottom of page