top of page

Ingame      Historie      Geografi      Guderne     Racerne      Andre Væsner

Andre Væsner

Afdøde guder

I A'kastin er der tre guder som i tidens løb er afgået ved døden. Carmenor, Alman, og Daikia. Disse guder kan man derfor ikke længere tilbede, og deres tilbedere har derfor måttet finde andre guder at dyrke.

Ingen ved hvor guderne ender, når de dør. Kun at dødsriget ikke har et sted til dem.

Carmenor

Som dværg var Carmenor både god af hjerte og retfærdig. Han var Than, konge, af dværgekrakket Krezz, Hammerens krak. En dygtig og arbejdsom håndværker, som gik grundigt til værks med alt hvad han foretog sig. 

Han nåede ikke at foretage sig meget som gud. Da han var blevet ophøjet, ville han vise Daikia, den eneste anden gud, at han kun ønskede fred imellem dem. Han prøvede derfor på, ikke at optage for meget plads i gudernes sfære. Han bosatte sig så langt fra Daikia som det var muligt, uden at sætte forsvarsværker, så han ikke virkede truende.

Desværre for Carmenor, var Daikia ikke til at forhandle med. Hun sendte sine børn efter ham, og slagtede ham.

Carmenor blev straks erstattet af sin slægtning, Kelllwan.

Carmenor havde ikke noget mærke.

Alman

For Alman var det naturen der var det vigtigste. Naturen var for ham hverken god eller ond, men derimod en konstant balance, hvor hver eneste ting havde indflydelse på hinanden. Da Ewen tog magien ud af naturen, så Alman hvordan naturens balance skiftede, og da magien igen kunne flyde, dog i mere faste rammer, så han endnu et skift i balancen.

Alman var som gud meget beskyttende overfor naturen. Han havde tilbedere af flere racer, men langt de fleste var skovelvere, som beskyttede naturen fra alle som gjorde skade på den. Mange af hans tilbedere sås af andre som værende fanatiske, og 

Almans mærke var et træ, med en flad krone, og en stor forgrening af rødder.

Daikia

Daikia var det første væsen som blev ophøjet til gud. Hun var født som almindelig elver, men lod sig lokke af ondskaben, Misrush, til at tilbede ham, og blev formørket af hans ord, i både krop og sjæl. Hun var også den første sortelver, og det var deres tilbedelse af hende som den første, der førte til hendes status som gud.

Daikia fik børn med Misrush. Børnene kaldes Ilsherne. Da Carmenor blev ophøjet til gud, sendte Daikia sine børn efter ham.

De overtog for hende, efter hendes død.

Daikias mærke, var et ankerlignende kors, med en firkant lagt skråt over korsdelen. Ilshernes mærker er alle udsprunget fra hendes.

bottom of page