Menu

Guderne

Ilsherne

Daikias børn, Sortelvernes Vogtere

Ilshere er børn af Daikia, en afdød gud der var forelsket med mørket, og alle sortelvere hører til en af ilsherne (også kendt som huse). Husene repræsenterer familie og status i sortelver samfundet, men danner også grobund for mange af de stridigheder der finder sted. 

Den Hvide - Ishtar

 

Hun var den første fødte af Daikia og den eneste datter, og den stærkeste af alle ilsherne. Selvom det aldrig er set så fortæller sagn, at hun bruger magi som sit største våben. Den hvide ilshers navn er helligt i alle aspekter og det er dødstraf for en mand at udtale det, kvinder kender hende dog som: Ishtar. Den hvide ilsher er så magt fuld at det siges at en mandelig sortelver vil dø, hvis han så direkte på hende. Af denne årsag er det forbudt for en mand at kikke på en person fra det hvide hus. Det hvide hus består mest af kvinder med kun ganske får mænd. Der er to måder at komme ind i det hvide hus på. Enten er man født ind i det eller så kan man blive velsignet ind i det. Dette kræver dog to fra det hvide hus under et ritual. Det hvide hus er det eneste hus som man kan komme ind i uden at blive født til det. Det hvide hus er sådan indrettet hvis du først er inde kan du ikke komme ud igen, med minder døden tager dig.

Den Blå - Sefyr

Han var den anden fødte, og selvom hans evner 
er langt svagere end hans store søster bruger han sin viden om magi til at duellere. Det siges at den blå ilsher er lige så stærk som Ewen i magi. Hans modstandere mener dog at han kun har opnået denne viden ved at konversere med Ewen, hvilket også er grunden til den blå ilsher endnu ikke har været i kamp med en stormester. Ikke desto mindre er Sefyr den klogeste af alle, og kan siges at kunne svarer på alle spørgsmål, hvis du kan overbevise ham om at hjælpe dig. Sortelverne fra det blå hus er meget vise og her forstand på magi, det blå hus, huser også mange præster, selvom disse ikke deltager i almindelige kirkegang, men derimod undersøger forskellen mellem guddommelig magi og andet.

Den Lilla - Marcel

Han var den tredje fødte han var krigs generalen i blandt ilsherne han var den stratetiske, uden den lilla Ilsher ville sortelver racen for længst være uddød. Det var blandt andet den lilla ilsher der ene mand formåede at beskytte sortelverne mod Balator og hans dæmonfølge. Den lilla ilsher bruge ofte et skjold sammen med et kortsværd.  Sortelver fra det lilla hus er for det meste kriger eller tempelkriger, disse fokusere ofte på den stratetiske del af kamp i stedet for at deltage i den. De ved at et klart overblik er det vigtigste i kamp.

Den Røde - Ira

Han er den fjerde af alle ilsherne. Hans dogme lyder at krig og kaos er det eneste der kan teste dig i sandhed. Hans yndlingsvåden er den økse som han har taget fra Orlek under en tvekamp. Ira er umådelig stærk og står som direkte modsætning til den lilla ilsher, da den røde mener at dine følelser er med til at kører dig stærkere. Sidst men ikke mindst har den røde et utrolig had til Raffael Moordet da han næsten besejrede den røde ilsher under en tvekamp. Det røde hus er kendt for deres elitegruppe den røde garde. Folk fra det røde hus er som regel kriger/ bersærkerne. Dog er smeden en af de vigtigste professioner i det røde hus, og det ses ofte
at smede er mere værdsatte end en kriger.

Den grønne - Tanis

Den grønne er den misundelig lillebror som bliver forelskede i sin søster den hvide. Han er ilsheren for snigmord og alkymi. Den grønne ilsher bruger ofte spyd eller knive som sit fortrukne våben, og bærer sjældent rustning. Det siges at den grønne ilsher har gjort sig selv immun til alle former for gift ved at pumpe sig selv fuld af disse, over en længere periode. Det grønne hus er fyld med snige moder og tyve så gennemsnits alderen på en grøn hus sortelver ikke ret høj da man ofte snigmyrder hinanden for at opnå mere magt. I det grønne hus kan man i visse tilfælde finde Chaos druiden, da han er en mester i gifte. Dem fra det grønne hus skal gå med deres hoveder dækket, da Daikia har straffet dem, grundet den grønne ilshers forbudte kærlighed. Straffen er i form af vansiret hud der er skællet som en reptils.

Den Sorte - Mordecai

Han er døds ilshern det er ham der 
siges at føre de døde sortelver til døds riges.
Sortelverne fra det sorte er mest set som nekromantikere eller anden form for dødes tilbedelse, disse er ofte hæslige og vansirede og afskyes af alle andre huse.

Den grå - Tanatos

Den grå ilsher døde under krigen. Denne er også hære over det grå hus. Den grå ilsher er ikke en rigtig ilsher da denne blev skabt sidst, og ikke gennem fødsel, men derimod gennem magiske midler. Derfor er denne hadet af alle sortelver. Det grå hus består af halvracer. Derudover hvis en person af ikke sortelvisk oprindelse konverterer til daikia, vil disse blive placeret her.

Den farveløse - Vagor

Det er den første og eneste ilsher der har været i A´kastin. Hans evne til at rejse mellem sfærer gør ham til en af de stærkeste ilshere. Vagor bruges ofte som sendebud, mellem sortelverne i Kalish og sortelverne i i underverdenen. Derudover er Vagor den eneste ilsher uden et hus, selvom alle forviste sortelver også kaldes farveløse. (Dette værende både en referende til deres mangel på hus og en fornærmelse, da de ikke ses som rigtige sortelvere)

  • Facebook

Liverollespilsforeningen A'kastin l CVR: 30949250